„Obvodní knihovna své služby čtenářům na Jižních Svazích nabízí od roku 1981. V letošním roce uplyne 40 let od jejího otevření. Knihovna sídlí v centru sídliště v prvním segmentu. Velikostí knihovního fondu, počtem obsluhované populace i rozsahem služeb se jedná o největší pobočku Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně," uvádí ředitel knihovny Jan Kaňka.

V knihovně je umístěno kolem 33 000 knih a dalších dokumentů. Pravidelně je návštěvníkům k dispozici 35 titulů novin a časopisů. V době plného provozu měla knihovna přes 1000 registrovaných uživatelů, z toho více než 400 dětí, a za rok ji navštívilo více než 30 000 lidí. Ročně se zde uskutečnilo přes 130 akcí pro děti, mateřské a základní školy. Všechny tyto akce budou po skončení protiepidemických opatření obnoveny i v nových prostorách. Knihovna bude nově moci pořádat také akce pro dospělé návštěvníky.

Objekt, který knihovna využívá, byl za uplynulých 40 let několikrát opravován, jednalo se většinou o opravy reagující na mimořádné situace (záplavy, zatečení, vloupání) nebo dílčí rekonstrukce (výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce skladu). Z důvodu rekonstrukce střechy a přízemních prostor byla knihovna v březnu loňského roku uzavřena. Knihy z oddělení pro dospělé čtenáře byly dočasně umístěny v ústřední knihovně a v prostorách pobočky Podlesí, ve které byla prodloužena provozní doba. Nejprve byla provedena oprava železobetonového stropu, střechy nad knihovnou a v další fázi došlo k rekonstrukci vnitřních prostor oddělení pro dospělé čtenáře v přízemí knihovny. Rekonstrukci hradilo statutární město Zlín. V rámci dotace Ministerstva kultury byl do knihovny zaveden systém RFID tak, aby mohly být knihy vráceny i v jiných budovách krajské knihovny. Do knih byly přidány čipy a byly instalovány nové bezpečnostní brány k ochraně dokumentů před zcizením.

Nový moderní interiér knihovny z dílny designérky Gabriely Goldové reaguje na trend současné doby, v níž knihovny už zdaleka nejsou jen místa pro půjčování knih, ale jejichž návštěvníci očekávají příjemný prostor vybízející k posezení, prolistování knih nebo ke studiu. „Tento nový interiér nám umožní variabilní využití knihovny, nejen jako půjčovny knih a časopisů, ale také jako prostoru pro pořádní kulturních a vzdělávacích akcí, které mohly být v minulosti pořádány jen pro děti v suterénu knihovny," vítá nové možnosti vedoucí obvodních knihoven Kateřina Sobotíková.

Příjemnou atmosféru nových prostor podtrhují fotografické tapety Zlína vytvořené ze snímků fotografa Josefa Řezníčka.

Další novinkou, která vychází vstříc čtenářům, je vhoz na knihy, který je zabudován ve fasádě budovy a umožňuje vracet knihy i mimo otevírací dobu knihovny, a to nejen zapůjčené v Obvodní knihovně Jižní Svahy ale i v ústřední knihovně nebo dalších obvodních knihovnách a automatizovaných pobočkách.

„Ani ti návštěvníci, kteří slavnostní otevření nestihli, nemusí být smutní. Knihovna pro všechny nové čtenáře připravila roční registraci po celý tento týden až do 16. dubna na Jižních Svazích zdarma,“ zve k návštěvě nové čtenáře ředitel knihovny Jan Kaňka.

„Věříme, že v budoucnu dojde i na rekonstrukci prostor dětského oddělení, které by si důstojnější interiér také zasloužilo. Toto oddělení je skutečně hojně využíváno především dětmi ze sousední školy, mateřských škol a také ze strany široké veřejnosti. Knihovnice zde pořádají oblíbený klub rodičů s malými dětmi, Večery s Andersenem nebo prázdninové dílny a řady dalších akcí, které dětem nabízí alternativu kvalitního trávení volného času,“ dodává vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje Jana Tomancová.

Město Zlín v současné době rekonstruuje i druhou největší pobočku krajské knihovny v Malenovicích.

Gabriela Winklerová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně