„Některé knihovny znepřístupňují své volné výběry a upřednostňují předchozí objednávky knih nebo čtenářům knihy vybírají sami knihovníci. Často je omezen počet lidí, kteří mohou být současně v knihovnách, v malých knihovnách to může být jen jeden čtenář. Některé větší knihovny musely z provozních důvodů zkrátit svou otevírací dobu,“ přibližuje situaci Jana Tomancová, vedoucí útvaru služeb knihovnám Zlínského kraje.

Ty knihovny, které otevírají v pozdějším termínu (tj. šest větších knihoven kraje a několik obecních knihoven), provádějí rekonstrukce prostor (například ve Velkých Karlovicích), revize knihovního fondu, nejsou otevřené z důvodu nedostatečného materiálního nebo personální zajištění provozu, případně karantény čí místní nákazy (Napajedla a okolní obce).

Zřizovatelé knihoven museli zajistit hygienické prostředky pro veřejnost i knihovníky, většina knihoven dodržuje karanténu knih, tj. knížky po vrácení umísťuje do zvláštní místnosti, nebo nechává odložené po dobu nejméně 48 hodin.

Některé obecní knihovny fungují v domovech pro seniory, proto jsou také ještě zavřeny (například Pohořelice). V Místní knihovně Bílovice stanovili vybrané hodiny pro seniory. Malé obecní knihovny mají problematickou situaci také z důvodu toho, že knihovny vedou často knihovníci staršího věku.

Přesto i většina malých obecních knihoven, kterých je v kraji i s jejich pobočkami 269, od tohoto týdne své knížky půjčuje v obvyklé provozní době. Od 11. května už bude otevřena většina veřejných knihoven Zlínského kraje. Pro informování veřejnosti knihovny využívají své nebo obecní webové stránky a profily na sociálních sítích.

Obvodní knihovna Malenovice.Zdroj: Knihovna

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně od 4. května obnovila po více než měsíci a půl výpůjční služby ve své ústřední budově a v obvodních knihovnách Díly, Malenovice a Podlesí. Zpočátku si lze knihy vypůjčit pouze na základě objednávek a rezervací, které si čtenáři zadají z pohodlí domova a do knihovny se vydají teprve poté, co z knihovny obdrží výzvu k vyzvednutí. Čtenáři, kteří si nevědí s vytvořením objednávky rady, najdou video-návod na webu a Facebooku knihovny. Vracení veškerých dokumentů (včetně her, CD aj.) probíhá v Ústřední knihovně ve vstupní hale prostřednictvím samoobslužného automatu.

„Zájem o služby knihovny je obrovský. Po znovuotevření jsme zaznamenali velký nápor návštěvníků, který byl očekávatelný a na který jsme byli připraveni. V prvním týdnu po znovuotevření, kdy bylo možné pouze vracení v Ústřední knihovně (27. 4. – 2. 5.), nás navštívilo přes tisíc uživatelů a vrátilo více než 4 tisíce dokumentů. Během prvního dne po obnovení výpůjčních služeb (4. 5. 2020) jsme vyřídili 1 222 objednávek, což je trojnásobný počet oproti běžnému stavu, a přijali jsme 1 870 vrácených dokumentů,“ uvádí ředitel knihovny Jan Kaňka.

„Čtenáři k nám ale nemusí spěchat, systém upomínek zůstává vypnutý až do 31. května 2020. Pokud se k nám přeci jen uživatelé vypraví, prosíme o dodržování základních hygienických opatření, zejména používání roušek, desinfekci rukou, dodržování rozestupů a pokud možno využívání online plateb,“ doplňuje vedoucí služeb Dagmar Marušáková.

Mgr. Gabriela Winklerová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně