Oběma za přijetí poděkoval za všechny koledníky král Kašpar. Tedy pan Zdeněk, pro něhož jsou takováto tříkrálová setkání už mnohaletou tradicí. "Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu." (Iz 60,6)

V roce 2000 vyzval charity v olomoucké arcidiecézi Jan Graubner, metropolita moravský, k účasti v prvním ročníku Tříkrálové sbírky. Charita Zlín v tomto nultém roce zapečetila 13 pokladniček. Jednu z nich hrdě nesl dvacetiletý pan Zdeněk: "Jsem rád, že jsem byl u znovuzrození zapomenuté krásné tradice Tří králů."

Už tenkrát věděl, že se chce ve svém životě věnovat, mimo jiné, pomoci potřebným. O rok později, když byl osloven k opětovné účasti v projektu, nezaváhal. Spolu se dvěma kamarády utvořili královskou družinu a vydali se do zlínských ulic. Místní Nivy se staly jejich mnohaletým cílem. Pokud je to jen trochu možné, věnují jedno celé odpoledne obyvatelům Domova pro seniory na zlínském Burešově.

Ledové sochy na Pustevnách 2022.
FOTO: Je to tady! Hvězdné ledové sochy na Pustevnách v celé své parádě

Už v prvním oficiálním ročníku sbírky, v roce 2001, navštívila Zdeňkova družina zlínského primátora, pana Zdeňka Dostála. Odmítnuti nebyli. Od té doby se setkali se čtyřmi primátory města, oslovili i jedinou zlínskou primátorku. Před téměř patnácti lety došlo, z iniciativy zlínské Charity, i na návštěvu hejtmanství. Současný nejvýše postavený muž kraje je třetím, kterého vyslanci navštívili.

"Vždy jde o velmi milé setkání. Je moc příjemné, že si naši místní představitelé najdou čas a přijmou vyslance a symbolicky tak zahájí Tříkrálovou sbírku v kraji, městě," oceňuje spolupráci koordinátorka sbírky na Zlínsku a pokračuje: "Také nás všechny baví, když tradici nějak oživíme. Takže za ta léta nechyběly pro přepravu králů koně, velbloud, či koloběžky." K návštěvám Zlínského tříkrálového koštování, kde byli vždy očekáváni s otevřenou náručí, ale žádný (ne)obvyklý dopravní prostředek nepoužívali.

A proč se celá ta léta Zdeněk, spolu s přáteli, jichž bylo za ta léta nespočet, stává dobrovolníkem a obléká se do královského šatu? "Chci lidem dělat radost, popřát pokoj, zdraví, vinšovat do nového roku a pomáhat potřebným. Je důležité, aby si každý z nás uvědomil, že je správné se dělit, a to nejen z nadbytku, ale právě z toho, co máme. Tak jako byl obdarován Ježíšek, chci obdarovat každého přítomností králů. Zpěvem, úsměvem a strádající, prostřednictvím charity, finančním darem. Proto koleduji nepřetržitě celou dobu. Jsem hrdý na to, že se povedlo zachránit starou lidovou tradici Tří králů a ještě jí dát hlubší smysl v podobě možnosti pomoci. Mějme otevřené srdce a děkujme za tahle jedinečné setkání."

Tak tady ani slova velkých díků snad nestačí!

Pavla Romaňáková

#clanek|6350378#