Moc touto cestou děti chválíme za vzornou reprezentaci školy, krásný zpěv a recitaci. 

Mgr. Hana Zvoníčková, ředitelka ZŠ a MŠ Žlutava