"Poděkování tímto s velkým potěšením předáváme dál. Všem dobrovolníkům a dárcům letošní Tříkrálové sbírky. Oni jsou těmi, díky nimž mohou Charity významně pomáhat," shodují se pořadatelé každoroční lednové sbírky.

Projekty z ní realizované jsou velmi pestré. Jedno ale mají společné. Pomáhají tam, kde je to potřeba. Pomáhají rodinám a lidem v nesnázi u nás i v zahraničí.

Letní pobyt pro děti, mládež a mladé dospělé s diagnózou SMA (spinální svalová atrofie) a dystrofiemi 

Centrum Veronica Hostětín, ekologický institut - pořadatel již šestého ročníku letního (odlehčovacího) tábora Mgr. Helena Kočová, Ph.D., pacientská organizace SMÁci, z.s. - odborný garant Letos po čtvrté.

Osoby s dystrofiemi, potažmo rodiny, kde se toto genetické onemocnění neuronů vyskytuje, Charita Zlín podporuje dlouhodobě. Ať už prostřednictvím správy samostatných veřejných sbírek pro konkrétní osobu, spolufinancováním kompenzačních pomůcek, pomůcek denní potřeby a další materiální pomoci z opakujícího se tříkrálového projektu Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku.

V roce 2020 byla prvně podpořena z výnosu sbírky ve výši 100.000 Kč realizace letního pobytu pro děti a mladistvé s dystrofiemi. Má to smysl! I proto tento projekt chce zlínská Charita podporovat dlouhodobě.

Dobrý den, moc ráda bych Vám touto cestou poděkovala za finanční dar na Psychorehabilitační tábory pro děti a mladistvé se SMA a svalovými dystrofiemi v Centru Veronica Hostětín. Letos proběhly opět dva turnusy táborů pro celkem 22 dětí v termínu 9.-16.7. a pak v termínu 16.-23.7.2023.  

Děti měly v Centru Veronica Hostětín zajištěno ubytování v bezbariérové budově v pasivním standardu s rekuperací, polohovacími lůžky a speciálním zvedákem, stravování z regionálních a BIO surovin uzpůsobené jejich specifickým stravovacím potřebám a celodenní osobní asistenci a lékařské ošetření.

Programy byly zaměřeny na interpretaci přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat s tématem houby doplněné i o arteterapii, muzikoterapii, canisterapii a zahradní terapii. Pohybové aktivity pod taktovkou Marie Vaněčkové (Oriana Dance Zlín) a exkurze speciálním autobosem do Hluku (folklórní program - Jízda králů, tradiční vaření, představení loutkového divadla EMIL), Vizovic (návštěva Jelínek s.r.o., vizovického zámku a čokolaterie) a Zlína (bowling a pohádkový les).

Součástí byl i bohatý doplňkový program (hudební a taneční vystoupení, ukázky členů zájmových spolků, diskuze s pozvanými hosty, fyzioterapeutické masáže, které nám zajistili nevidomí ze SONS Vsetín apod.).

O děti po celou dobu pečovali osobní asistenti z řad studentů 
pod odborným dohledem paní Mgr. Heleny Kočové Ph.D., (pacientská organizace SMÁci, z.s.).

I díky Vám si děti užily bohatý program v příjemném prostředí Bílých Karpat. 
Velmi Vám děkujeme za Vaši podporu. 
S pozdravem a přáním pěkného dne
Ing. Marie Křiváková, ředitelka Centra Veronica Hostětín