Kromě toho jsme během osmi prázdninových týdnů realizovali 12 příměstských táborů. Už třetím rokem jsme byli zapojeni do projektu „Letní příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice“ a v rámci tohoto projektu proběhly v Otrokovicích tábory zaměřené na techniku, multimédia, výtvarnou činnost, badatelství, sport, cyklistiku a také tábor pro předškolní děti. V Tlumačově se zase zaměřili na angličtinu a další 2 příměstské tábory měly všeobecný charakter motivovaný známými filmy a pohádkami.

Celkově se letní táborové činnosti DDM Sluníčko zúčastnilo 545 dětí. 

Rádi bychom poděkovali nejen rodičům a dětem za zachování přízně, ale také všem externím pracovníkům, kteří se na přípravě a realizaci táborů podíleli.

Hana Koželuhová a tým Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice