Při Luhačovické pouti ovšem nechyběly samozřejmě ani kolotoče a další pouťové atrakce. A to jednak poblíž kostela, ale také nedaleko kruhového objezdu u Penny marketu. Nedaleko od tohoto místa se nacházelo také provizorní odstavné parkoviště, které město pro návštěvníky akce připravilo. Díky zapojení SDH Luhačovice a SDH Řetechov byla k dispozici po celý den od parkoviště do centra kyvadlová doprava hasičskými mikrobusy.

Dobrovolní hasiči ve spolupráci s Městskou policií také regulovali dopravu ve městě, což významně přispělo k bezproblémovému průběhu celé akce a bezpečnosti všech návštěvníků. Možnost pohodlně zaparkovat a svézt se z parkoviště do centra lidé velmi oceňovali, protože nemuseli řešit zbytečné starosti a mohli si naopak naplno užít návštěvy skvěle připravené pouti. 

Nikola Synek