Počet „sedmáků“ byl doplněn o dvě žákyně osmého ročníku.  První dva dny připomínali spíše jaro s vydatným deštěm, proto jsme nepřízeň počasí využili k teoretické průpravě týkající se lyžařské výzbroje a výstroje, carvingového oblouku, základům první pomoci a bezpečnosti na horách.

V úterý odpoledne se konečně déšť proměnil ve sníh, a tak jsme mohli zařadit i aktivní odpočinek – výšlap na Soláň.
Ve středu ráno začala praktická část výcviku na sjezdovce areálu, ve čtvrtek odpoledne pak nechyběly závody jednotlivých družstev s vyhlášením výsledků, předáním odměn a očekávaným společenským večerem s diskotékou.

V den odjezdu bylo na všech absolventech kurzu vidět, že se lyžování stalo oblíbeným sportem i pro ty, kteří stáli na lyžích „poprvé“.
Za všechny zúčastněné žáky bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat panu Antonu Bonkovi, řediteli firmy HOPA, který sponzorsky zajistil dopravu lyžařské výzbroje a výstroje na kurz i zpět.

Poděkování patří také všem vedoucím a zdravotnici Mgr. Ivě Filákové za profesionální přístup při realizaci letošního lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl opět „na jedničku“.

Mgr. Aleš Ptáček, vedoucí kurzu