V DDM Astra probíhá kroužek zaměřený na mažoretky už několik let. Hlásit se mohou děti ve věku od 4 do 15 let, podle věku trénují v úterý a pátek. Dětem se věnují odborné lektorky, které rozvíjí jejich pohybové dovednosti, učí je pracovat s hůlkou, pochodovat. Součástí je nácvik choreografie, se kterou děti vystoupí na besídkách pro rodiče nebo akcích pro veřejnost. Zatím máme volná místa, zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webových stránek DDM Astra online. Je také možné přijít na ukázkovou hodinu, vyzkoušet a podle toho se rozhodnout. Vítána je každá slečna.

Iva Vladíková, Dům dětí a mládeže Astra Zlín