Mši společně sloužili Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu - Teologický konvikt Olomouc, Michal Šálek, farář - Římskokatolická farnost Mysločovice a  Stanislav Jonášek. Po mši proběhlo přátelské setkání na náměstíčku. Přítomné pozdravil starosta obce, pan Petr Horka. Popřál všem příjemnou dopoledne a dobrou chuť k nedělnímu obědu.

K dobré náladě nám všem přišel zazpívat mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic. Bylo od nich milé, že vzpomněli svého dlouholetého člena, letos zesnulého pana Jiřího Hánu. Přijel i Martin na bílém koni. No, koník byl sice spíš šedý, ale to sníh po několika dnech bývá taky.

Děkujeme Zemskému hřebčinci za spolupráci. Návštěvníci ochutnali výborné cukroví a tři druhy vlčnovských koláčků. Zapít tu dobrotu mohli svařeným vínem nebo čajem.

Renáta Nelešovská