Děti se učí vnímat hudbu, její rozmanitost a zároveň se rozvíjí vlastní tvořivost a estetické cítění dětí.

V tomto týdnu je možné zahrát si na vodění medvěda, „smažit“ masopustní koblihy nebo pochovávat basu. Vše se děje formou, která je přiměřená věkovým skupinám dětí. Nejmladší se seznamují s různými hudebními nástroji, vyrábějí si jednoduché masky, starší děti už poznávají tradice masopustu a mohou se zúčastnit maškarního průvodu.

Osvojují si také jednoduchá tradiční říkadla a popěvky. Vyvrcholením tohoto období bývá každoročně velký sobotní "karneval“, který se odehrává v sále ZDV Fryšták.

Ilona Staňková, mateřská škola ve Fryštáku