Na vstupní dveře byla instalována koule a elektrický otvírač, díky kterým bylo možno pohyb návštěvníků lépe koordinovat. Vstup byl umožňován vždy pouze jednomu uživateli, který mohl vracet vypůjčené knihovní dokumenty a na základě předchozí rezervace si vyzvednout nové. Vrácené výpůjčky byly poté umístěny do karantény, kde byly ponechány po dobu 5 dnů.

Od pondělí 25. května knihovna přistoupí k další fázi uvolnění. Otevřeno bude ve výpůjční dny, na jaké jsou její uživatelé zvyklí, prozatím však nebude půjčovní doba obnovena v plné míře. Dočasně půjde o pondělí (od 14 do 17 hodin), úterý (od 9 do 11 hodin), čtvrtek (od 14 do 17 hodin) a pátek (od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin). Už bude možno využít volného výběru knih, vstup bude při dodržení obvyklých hygienických pravidel umožněn až 5 uživatelům najednou. Aby se minimalizovala možná rizika, prozatím nebude možno využít pobytových služeb, tedy prezenčních výpůjček a přístupu k internetu. Také výpůjčky vrácené po tomto datu poputují do karantény.

Knihovníci tento posun vítají. „Knihovna je tu přece pro čtenáře a nechat knihy ladem, je nesmysl,“ říká Jan Krčma a dodává: „Už to bylo dlouho a na naše čtenáře jsme se moc těšili.“

A ještě něco fryštácké knihovníky těší. Ve spolupráci s Mgr. Lenkou Truhlářovou ze ZUŠ Morava do výlohy knihovny nainstalovali výtvarné práce žáků této školy, které se měly stát součástí reprezentativní výstavy ve zlínské Alternativě plánované na letošní březen a duben. Nepříznivý vývoj epidemie však způsobil, že se výstava musela sklidit, aniž ji viděl jediný návštěvník. Teď si alespoň získává zaslouženou pozornost kolemjdoucích.

Mgr. Jan Krčma, Městská knihovna Fryšták