Světová zdravotnická organizace (WHO) označila rok 2020 za Rok sestry a porodní asistentky, letos je to totiž právě 200 let od narození Florence Nightingale. 

Mezinárodní den ošetřovatelství a také Rok sestry a porodní asistentky má připomenout náročnost tohoto povolání. Na sestry a porodní asistentky se se svými požadavky obracejí nejen jejich nadřízení, ale také lékaři, pacienti i příbuzní a blízcí pacientů. Jde o profesi náročnou časově, fyzicky i psychicky. I z těchto důvodů je obdivuhodné, když sestra dokáže svou práci zvládat profesionálně, s úsměvem a empatií.

Chtěli bychom poděkovat našim kolegyním a kolegům v ošetřovatelství za obětavou a profesionálně odváděnou práci, zodpovědný přístup a pracovní nasazení. Vaší práce si velmi vážíme a děkujeme Vám za ni. Přejeme vám, ať Vám lampa Florance Nightingale stále svítí na Vaši další profesní cestu a ať jste i Vy světlem pro ty, kteří potřebují Vaši pomoc.

Krajská nemocnice T. Bati