V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Poskytnutí první pomoci by mělo patřit k základním znalostem a dovednostem každého z nás, stejně jako mít aplikaci Záchranka ve svém mobilním telefonu a vědět, kde se AED v místě našeho bydliště nachází. Ve Valašských Kloboukách jsou dvě stanoviště s AED – Obvodní oddělení Policie ČR a lékárna Dr. Max. Ale upřímně, dokázali byste AED použít, respektive měli byste odvahu? I přesto, že je AED určeno pro užití i laické veřejnosti, je dobré vědět, jak s tímto přístrojem zacházet a pracovat. A to byl právě ten důvod, který vedl k zakoupení cvičné verze AED pro kroužek mladých zdravotníků.

Od září, kdy se činnost hlídek mladých zdravotníků opět naplno rozběhne, budou mít děti k dispozici nejen dvě resuscitační figuríny, ale také přístroj AED, který byl pořízen díky sponzorskému daru. Poděkování patří nejen sponzorovi, který si nepřál být jmenován, ale také městu Valašské Klobouky za podporu z Programu Spolupráce 2020.

Eva Fialová, MS ČČK Valašské Klobouky