A jelikož děti mají k zvířatům velmi blízko, tak se ve školce brzy začaly hromadit balíčky a tašky dobrot pro zoologickou zahradu. Najednou nešlo o jedince, ale o radost ze společné pomoci. Po ukončení sbírky a zvážení všech dárečků jsme s otevřenou pusou zůstali stát. Nasbíralo se neskutečných 220 kg dobrůtek od ovesných vloček až po plný pytel oříšků.

S radostí jsme v polovině prosince všechno nabalili a společně s předškoláky vybaveni písničkou a krásnými obrázky vyrazili do zoologické zahrady. Společný výlet a předání naší sbírky byla krásná tečka našeho společného úsilí. Nutno podotknout, že velké díky patří především rodičům, kteří i v této nelehké době své děti podpořili v jejich zápalu.

Vánoce skončily a začal nový rok. Ještě dlouho bude trvat než se vše navrátí zpět, ale my v MŠ Kunovice budeme ještě dlouho s úsměvem vzpomínat na tuto akci. Dokázali jsme, že společně jde zvládnout daleko více než když bojuje každý sám.

Mateřská škola Kunovice