Na podzimní období letošního roku chystáme projekt výsadby kultivarů původních starých českých odrůd plodonosných dřevin, odolných vůči nemocem a s vysokou plodností. Chtěli bychom velmi poděkovat majitelům pozemků, kteří nám nabízejí své pozemky k výsadbě těchto stromků, čímž si bezplatně a bez vynaložení své energie zvyšují jejich hodnotu, ale také chceme poděkovat majitelům pozemků, jež nám pozemky pronajímají k vytváření a obdělávání mysliveckých políček.

O každý takto nám svěřený pozemek se vždy staráme s péčí řádného hospodáře a ke všeobecné spokojenosti všech zúčastněných stran.

Martin Chovanec, Myslivecké sdružení Kříby Bohuslavice-Březnice