Malí i velcí školáci si pod vedením učitelů v hodinách hudební výchovy osvojují vybrané vánoční písně a koledy. Za doprovodu klavíru, kytary, flétny nebo kláves znějí školou Pásli ovce Valaši, Nesem vám noviny či Půjdem spolu do Betléma. Tyto a ještě další písně si mohou obyvatelé sídliště Jižní Svahy zazpívat společně se žáky, a to ve středu 11. prosince od 18 hodin na prostranství před vstupem do prodejny Albert u 1. segmentu. Na setkání se těší učitelé a jejich žáci.

Radka Štěpánková