Účast byla hojná, přišlo asi 1500 milovníků hmyzu a chovatelů,  a to včetně herpetologů. 

Návštěvníci si mohli zakoupit i vývojová stádia hmyzu (housenky, larvy, kukly) a dochovat dospělce z řádu brouků a motýlů. Na akci bylo celkem 89 vystavovatelů.

Třída hmyzu je sama o sobě nesmírně kuriózní skupinou živých organismů na této planetě. Především jde o zdaleka nejpočetnější společenstvo živočichů, ať už mezi obratlovci nebo bezobratlými.

Nyní už známe přes milión druhů těchto členovců, což představuje více než polovinu všech existujících organismů na Zemi. Přitom je odhadováno, že celkový počet všech dnes existujících druhů se může pohybovat až někde mezi 6 a 10 milióny. 

Hmyz je nesmírně rozšířenou skupinou a jeho zástupce nacházíme téměř ve všech světových ekosystémech.

Jedním z klíčů k úspěchu těchto tvorů je nejspíš jejich neuvěřitelná tvarová rozmanitost a vysoká rozplozovací schopnost. Tělo složené ze tří základních částí – hlavy, hrudi a zadečku je často kryto pevnou kutikulou, chránící hmyz před nepříznivými vlivy okolního prostředí.

První zástupci hmyzu se na naší planetě objevili už v prvohorním siluru, a to před více než 400 miliony let. Brzy po svém vzniku pak hmyz vyvinul také létající formy, což umožnilo této skupině osídlit četná prostředí, pro jiné skupiny obvykle nedostupná. Zejména brouci jsou středem vědeckého a hlavně amatérského zájmu.

Už publikace začátkem minulého století popisuje jejich život překrásným způsobem. No posuďte sami - pár vět z knihy Brouci od Františka Dlouhého.

„Bydliště broukův a tudíž místa, k nimž sběrateli jest přihlížeti, jsou velmi rozmanitá. I toho jest dbáti, že ačkoli většina brouků ve dne jest čilá a zvláště v jasném svitu slunečním si libuje, v noci však, za deště a dnů pochmurných do úkrytů se uchyluje, přece jsou mnohé druhy, které za soumraku i v noci nebo po dešti skrýše své opouštějí."

Nejvíce popsaných druhů patří do čeledi nosatcovitých, téměř 60 tisíc druhů. Když si uvědomíme, že dnes žije na světě asi 40 tisíc druhů obratlovců, vyvstane před námi druhová bohatost nosatců - a brouků vůbec - v plné své nepředstavitelné mohutnosti.

Ing. Dan Čagánek