Kromě počítačů, monitorů a příslušenství pro žáky a učitele byly nainstalovány reproduktory a také nová tabule s interaktivním dataprojektorem. Ten umožňuje zobrazovat obsah z počítače na velké obrazovce, což je užitečné zejména při demonstracích programování, k vizualizaci kódu, ladění chyb a ukázání výsledků.

Žáci mohou sledovat, jak se jejich kód vyvíjí a jak se mění výstup. Při setkání s žáky bývalý žák přidal také několik osobních zkušeností, které získal na cestě za vzděláním a při podnikání v naší zemi i zahraničí.

Tím žáky motivoval také k dalšímu vzdělávání v oblasti informatiky i cizích jazyků, které jsou důležité i při budoucí profesní orientaci.

Zaslala Mgr. Alena Grajciarová