Přednáška s názvem S Baťou vzhůru do oblak, která se konala 6. listopadu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, podrobně popsala postupný rozvoj podnikové letecké dopravy firmy Baťa v letech 1924 až 1939, její obnovu po 2. světové válce, vznik letecké společnosti Svitlet, a to až do jejího zániku v roce 1952.

Zmíněny byly osobnosti, které u jejího zrodu i dalšího vývoje stály, letecká technika i výstavba letišť. Přednášku doprovodila řada dosud nepublikovaných fotografií z veřejných i soukromých sbírek a bohatá diskuze s pamětníky a fanoušky zlínského letectví z řad posluchačů.