Věci vyrobili uživatelé azylového domu Samaritán v rámci pracovní aktivizace. Do dílny dochází uživatelé, kteří tímto způsobem aktivně tráví svůj volný čas, neboť jejich uplatnění na trhu práce je už velmi obtížné. Díky tomu, že lidé zakoupili jejich výrobky, podpořili pracovní aktivity lidí bez domova. Jejich heslem je 100% mužská práce.

Romana Stehlíková