Stejně jako v uplynulých letech se mohli návštěvníci výstavy těšit na široké spektrum vystavených výtvarných děl za účasti autorů samotných. Na výstavě nechybí obrazy, sochy nebo grafiky. Výtvarná díla budou vystavena v 1. patře kulturního centra až do 30. listopadu 2019. Vstup na výstavu je volný.

Součástí vernisáže byl křest městského nástěnného kalendáře a knihy P. O. Zemšťan. Město Otrokovice letos vydalo nástěnný kalendář s názvem „Otrokovicko“ a zprostředkovává ukázku okolních obcí.

Autory kalendáře jsou ověřená dvojice fotograf Pavel Ligr a grafička Jolana Shejbalová. Představení nově vydané knihy se zúčastnil i sám autor.

„Kniha P. O. Zemšťan  je básnickou sbírkou, která obsahuje příběh jednoho života, jaký může potkat kohokoliv. Ačkoliv první část knihy vznikala v dobách totality, sbírka má pořád co sdělit i v dnešní době,“ uvádí autor Petr Otépka v úvodu své knihy.

Kalendář i knihu je možné zakoupit v Turistickém informačním centru Otrokovice v přízemí budovy Otrokovické Besedy. 

Romana Stehlíková