V deseti lekcích se zdokonalili ve svých plaveckých dovednostech a už se těší na léto.

Mgr. Dana Černíčková, Základní škola Gabry a Málinky