Gratulanti z radnice předali oslavenkyni kytici, blahopřání a balíček s kosmetikou a pochutinami. „Dožít se tak vysokého věku je úžasné. Přeji paní Schádkové nejen za sebe, ale také jménem všech našich spoluobčanů, především zdraví a spokojenost,“ popřál místostarosta.

Helena Schádková se narodila v roce 1914 ve Veselí nad Moravou jako nejstarší ze šesti sourozenců. Do Otrokovic se přestěhovala v sedmnácti letech a zažila tak rozvoj města v souvislosti s působením firmy Baťa. Sama také v Baťových závodech pracovala. Nejdříve při škole lepila krabice na boty, později přešla na práci ve výrobě. V Otrokovicích prožila celý svůj život. Služeb Charity Otrokovice využívá posledních osmnáct let, kde také bydlí.

„Chtěla bych moc poděkovat pracovníkům Charity za to, jak se tu o tetu starají. Je vidět, že je tady celé ty roky spokojená,“ uvedla neteř Heleny Schádková paní Milada.

Romana Pastuszková