Všem zúčastněným gratulujeme ke skvělým partiím a přejeme mnoho zdaru do dalších bojů! 

Daniel Krejčí, SVČ TYMY