Divadélko Verva vzniklo na počátku sedmdesátých let mezi tělesně postiženými mladými lidmi a postupně se kolem původního jádra nabalili lidé další a další, někteří odešli (třeba dočasně) a nahradili je jiní. Byli to lidé zdraví i hendikepovaní, nejrůznějších profesí i věku a výběr nových herců prý probíhal zcela spontánně – kdo byl stejná „krevní skupina“ prostě zůstal a objevil v sobě tušené i netušené schopnosti.

Jak sami s humorem vlastním uvádí, název souboru dal jejich člen a kamarád proto, že mají schopnost všude „se vervat“.  A my jsme nesmírně poctěni, že měli zájem „se vervat“ právě k nám, za našimi klienty Alzheimercentra ve Zlíně. Moc vám děkujeme za milé setkání, smích a optimismus a třeba se opět někdy setkáme. Budeme se na to moc těšit.

Pavla Staňková, Alzheimercentrum ve Zlíně