Také za perfektní servis při výměně stávající a instalace nové myčky nádobí.

Jana Škývarová, DiS.