„Přeji panu řediteli do působení ve funkci ředitele ZŠ Luhačovice vše nejlepší. Čeká ho mnoho úkolů, ale víme, že jde o kvalitního pedagoga s dobrými manažerskými schopnostmi. Může se navíc opřít o velmi kvalitní učitelský sbor naší školy,“ uvedl starosta Marian Ležák.

Šestačtyřicetiletý Krutin aktuálně působí jako zástupce ředitele na ZŠ Břeclav, která sídlí v tamní Slovácké ulici. „Jde systémově o podobnou školu, jako je ta v Luhačovicích. Například tím, že je tam studijní třída, třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. I velikostně jde o srovnatelnou školu se ZŠ Luhačovice. V Břeclavi je ale více škol a funguje tedy mezi nimi konkurence,“ poznamenal Kurtin. Prozradil také, co ho přimělo přihlásit se ze vzdálené Břeclavi do konkurzu na místo ředitele luhačovické školy. „Navracím se do rodného kraje, protože pocházím z nedalekého Hostětína. Taky gymnázium jsem studoval v blízkém Uherském Brodě. Do Břeclavi jsem se před lety přiženil,“ vysvětlil Kurtin.

Vysokoškolské vzdělání získal na Pedagogické fakultě olomoucké univerzity. V Olomouci vystudoval zároveň i Fakultě tělesné kultury. „Primárně mám specializaci pro informatiku, ale také pro tělocvik a fyziku,“ doplnil Kurtin. A s čím jde Kurtin do vedení ZŠ Luhačovice? „Hlavně do toho jdu s nadšením, cílů mám stanovených spoustu. Škola se po prázdninách musí navrátit do běžného stavu, do toho v ní ale ještě probíhá rekonstrukce. Dalším velkým úkolem bude dokončit kompletní digitalizaci školy,“ poznamenal budoucí ředitel. Než oficiálně nastoupí v Luhačovicích, čeká ho jednak dokončení školního roku v Břeclavi, ale zároveň průběžně i postupné přejímání agendy na luhačovické základce.

Mgr. Nikola Synek