Výstava s názvem PŘÍBĚH ŽELEZA se velmi podrobně věnuje historii výroby a zpracování tohoto nejrozšířenějšího kovu od pravěku po současnost. Geologická část návštěvníkům představí různé typy železných rud a způsoby jejich těžby a zpracování. Archeologická část zase prezentuje nálezy historických železných předmětů.“ Mezi exponáty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i dalších subjektů jsou například nástroje nebo zbraně, a to od doby laténské po středověk. Výstava bude rovněž příležitostí k nahlédnutí do tajů experimentálních taveb železa, které předvedli pracovníci muzea v rámci akce Stará řemesla na hradě Malenovice v loňském a předloňském roce.

Vernisáž přilákala stovku návštěvníků a zdá se, že výstava, která potrvá do 21. června, bude zajímavá pro děti i dospělé. Lektorské oddělení připravuje řadu doprovodných programů, ten první – dílna pro děti od 4 let STRÁŽCOVÉ ŠTOL - proběhne už tuto sobotu 15. 2.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně