Zajímavá také byla ochutnávka různých druhů medu. Na základě tohoto poznání děti namalovaly obrázky, které se jim velmi povedly. Panu Špetlovi jsme za krásné povídání a ukázky poděkovali potleskem. Získali jsme opět nové a užitečné vědomosti.

Eliška Galíková, Základní škola Fryšták