Zobcová flétna, to byl ústřední nástroj celého koncertu. Celá akce byla taky nazvaná Recitál zobcových fléten. Ale myslím, že pro všechny účinkující bylo nejdůležitější ono heslo Hrát Společně.

Jakub Severin, ZUŠ Morava Zlín