Tradiční slavnosti začaly jako každý rok pátečním večerním pochodem. V sobotu 10. července bylo hlavním bodem odpoledního programu připomenutí 400. výročí zahájení valašského odboje proti císaři, a to bitevní ukázkou trvající 45 minut. Poté následovaly ukázky nejen šermířských a hudebních vystoupení, přijímání nových portášů a hlavním večerním programem bylo vystoupení Mariana Friedla a 11 PODOB LÁSKY.

Sobotní program byl ukončen vatrou. V neděli se konala mše a slavnosti byly zakončeny položením věnců k portášským hrobům.

Evžen Petřík, Kroměříž