Nezapomněli jsme samozřejmě ani na děti, které si mohly zažít, jaké to asi je být nevidomý, zkusit štěstí v různých soutěžích nebo si nechat něco namalovat na obličej. K tanci a poslechu zahrály skupiny Šamat, Headmaster a M&Men´s a celé kulturní odpoledne zakončil vystoupením DJ Labman. 

Velké díky patří všem, kteří se na této akci jakkoliv způsobem podíleli, třídě 3. B gymnázia a hlavně městu Valašské Klobouky, bez kterých by se tato akce jen stěží uskutečnila.    

Za celý organizační tým Sabina Šenkeříková a Veronika Krahulová 

Návštěva hasičské zbrojnice.
Nejen ukázka použití stříkačky. Děti z Luhačovic navštívily hasičskou zbrojnici
Zahradní slavnost v Jasenné.
Zahradní slavnost v Jasenné se vydařila. Děvčata z Ukrajiny uvařila i boršč