U příležitosti Dne Charity Zlín v adventu už pětkrát nastala slavnostní chvíle, kdy si upomínku převzala jedna z pracovnic přímé péče. Letos tedy jde o šestou oceněnou.

Paní Pavla Kubelková, pracovnice Charitní ošetřovatelské služby Zlín - domácí zdravotní péče je tou, která se může pyšnit titulem Pracovník roku 2022 zlínské Charity: "Za udělené ocenění velmi děkuji. Jsem ráda, že pokud se člověk snaží svoji práci dělat poctivě a s láskou k druhým, tak to vidí nejen klienti, ale možná dává radost lidem, kteří s ním pracují na stejném díle. Ocenění je pro mne motivací, abych dál svoji práci dělala s nadějí, že starost o druhé má smysl a je potřebná."

Služba je potřebná, ale také náročná, i rozmanitá. Mnohdy zdravotní sestry za dveřmi domovů pacientů čekají neplánované situace. A to je moment, kdy se musejí umět samy v nastalé situaci zorientovat, rozhodnout. "Jde opravdu o práci z mnoha oborů zdravotnictví. V domácím prostředí má zdravotní péče více lidskou stránku, sestra s klientem si jsou bližší. Často s nimi sdílíme i jejich rodinné osudy, radosti i starosti, které prožívají. S některými jsme si bližší, pak se začnou otvírat i jejich vzpomínky, někdy i těžce prožité chvíle v mladí, někdy si vzpomenou na humorné a radostné okamžiky. Také se někdy stane, že pacient nemá dobrou náladu, dlouhou dobu už třeba probíhá léčba, nelepší se jeho onemocnění. Pak se snažím dát mu více optimismu, naděje na zlepšení onemocnění a radost i z maličkostí. Ale někdy je to i naopak. Pacientova spokojenost či optimismus a životní moudrost, kterou dokáží předávat, mi dodávají energii pro další klienty a především radost z odvedené práce."

Dobrý pracovní kolektiv je velmi důležitý. "Velkou podporou jsou pro mě i moje spolupracovnice. Radost a společně sdílené chvíle v kolektivu nás sestřiček, i dalších spolupracovníků Charity. Děkuji všem za společné chvíle, vzájemnou pomoc a podporu. Někdy stačí jen úsměv, dobré slovo, drobná pomoc. A tak je tomu i mezi námi a pacienty. Radost z práce mi dává spokojenost klientů a pocit, že i malou službou můžu druhému pomoci."

Posláním Charitní ošetřovatelské služby Zlín je všímat si potřeb druhých, a to nejen těch na první pohled patrných, ale především těch nevyřčených, usazených na duši. K poslání zdravotních sester patří dokázat číst v očích a gestech potřebných a prostřednictvím odborných znalostí, zkušeností a empatie, umět pomoci nebo alespoň zdárně nacházet cesty k uzdravení či zmírnění utrpení. Toto vše je však třeba dělat s velkým porozuměním a úctou, jak říkala svatá Matka Tereza, patronka služby: „Než dělat všechno perfektně, tak je lepší dělat chyby z lásky.“

Cílem domácí zdravotní a hospicové péče, je nabídnout odbornou zdravotní pomoc indikovanou ošetřujícím lékařem pacienta v jeho přirozeném, domácím prostředí, a to i v terminálním stadiu léčby. Cestu vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav osoby vám blízké vyžaduje odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby a vyžaduje péči domácí hospicovou? Obraťte se s důvěrou na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provádí v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem: "Jsme tady pro vás! Už jednatřicet let."

Pavla Romaňáková, Charita Zlín