V každoroční nabídce DDM naleznou zájemci kolem 25 technických kroužků, které jsou dále přizpůsobeny věku a schopnostem účastníků. Máme zde zastoupeny oblasti programování a robotiky, elektrotechniku, modelářské kroužky, práci s Legem, navrhování 3D objektů a herních postaviček. Děti se v našich kroužcích seznamují s moderními technologiemi jako laserový plotter, 3D tiskárny a skener, programovatelnými mikropočítači Arduino nebo MicroBit. Samozřejmě ani my nejsme pozadu a do práce v kroužcích se snažíme zapojit i umělou inteligenci.

Aby děti svoje výrobky mohly prezentovat rodičům, sourozencům a široké veřejnosti, pořádáme každoročně ve spolupráci s Magistrátem města Zlína a společností Continental Barum s.r.o. soutěžní výstavu s názvem PŘEHLÍDKA TECHNICKÉ TVOŘIVOSTI MLÁDEŽE. V rámci této výstavy své výrobky prezentují nejen děti z našich kroužků, ale i široká veřejnost. Výrobky jsou rozděleny do dvou věkových skupin a sedmi kategorií dle typu výrobku. Bonusem soutěže je kategorie Cena diváka. Návštěvníci výstavy mohou hlasovat za výrobek, který je nejvíce oslovil a nejvíce se jim líbí.

Tímto bychom rádi oslovili širokou veřejnost a pozvali všechny příznivce techniky, modelářství a technické tvorby mládeže, aby se přišli podívat na výstavu, na Přehlídku technické tvořivosti. Tato se bude konat ve dnech 10. 6. – 14. 6. 2024 v prostorách 14|15 Baťův institut v budově 15. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.ddmastra.cz.

Marián Greš, DDM Astra Zlín