I přesto jsme měli přichystáno spoustu atrakcí, zábavy a soutěží, aby se děti mohly vydovádět po omezení pohybu v době nouzového stavu. Ovšem počasí nám nepřálo. Pršelo, jen se lilo. Přesto jsme akci nezrušili, jen jsme některé atrakce přesunuli dovnitř budov Kulturního a informačního střediska na náměstí Komenského. A např. skákací hrad, nafukovací terč na fotbal, projížďka na koních a soutěže se nekonaly.

Jsme ale rádi, že i tak přišlo dost dětí se svými rodiči a prarodiči. Zastřílely si na laserové střelnici, vyzkoušely automobilový trenažér, nechaly si pomalovat obličej a vydováděly se v herně. Nechyběla ani pohádka a zdaleka se na ni nepřišly podívat jen děti.

Renáta Nelešovská