Lenka Čížová a Kateřina Švachová ze 4. A a Lorien Metyšová a Jiří Sáblík ze 4. B v pátek 4. června 2021 prezentovali své znalosti z dějin umění a obhajovali své ročníkové práce při maturitní zkoušce.  

Lenka Čížová měla otázku o surrealismu a o Salvadoru Dalím. Lenka hovořila o principech a východiscích surrealismu, dále o životě a díle nejvýznamnějšího představitele surrealismu. Několika slovy se zmínila i o dalších představitelích surrealismu. Jako svou praktickou maturitní práci Lenka Čížová prezentovala fotografie figurálních kompozic  a kresby figur, kde se změřila na barevné kontrasty a akcenty, hlavně v barvě rudé.

Kateřina Švachová si vylosovala téma portréty a autoportréty nizozemského umělce postimpresionismu Vincenta van Gogha. Mimo kompozičního rozboru několika malířských portrétů Vincenta van Gogha se Kateřina zaměřila i na život tohoto pozoruhodného umělce 19. století. Kateřina se ve své praktické výtvarné práci zaměřila na výtvarnou fotografii architektury. Tématem jejich fotografií byly domy  Luhačovic. Kateřina Švachová fotila fasády zajímavých domů a jejich architektonické detaily.

Lorien Metyšová před maturitní komisí hovořila o malířském díle Michelangela Buonarroti. Lorien o malbách velikána renesance hovořila velmi zasvěceně, provedla rozbor obrazu Tondo Doniů a dále se věnovala Michelangelovým freskám v Sixtinské kapli ve Vatikánu. Lorien si pro maturitní práci vybrala techniku výšivky. Lorien Metyšová nejdříve vypracovala studie námětů, které vytvořila ve dvou variantách, černobílé, které kreslila tužkou a barevné, které nakreslila barevnými pastelkami. Dle těchto návrhů pak následně vyšila barevné obrázky.

Jiří Sáblík před maturitní komisí hovořil o životě a díle malíře Vincenta van Gogha. Jiří se soustředil na zlomové okamžiky v životě holandského umělce, důraz klad na soužití Vincenta van Gogha a dalšího velikána umění Paula Gauguina ve Žlutém domě v Arles. Jiří se dále věnoval kompozičnímu rozboru několika obrazů Vincenta van Gogha. Za svou praktickou maturitní práci si Jiří Sáblík vybral kresbu. Jiří prezentoval několik svých kreseb tužkou: portrét, studie rukou a perspektivní kompozice interiérů, kde kladl důraz na práci se světlem a kresebnou charakteristiku zobrazovaných povrchů.  

Maturitní komise byla nadmíru spokojená s projevy jednotlivých maturantů. Mladí výtvarníci byli po svých prezentacích chváleni za dobře odvedenou práci při studiu dějin umění a tvorbě výtvarných artefaktů. Všichni čtyři byli hodnoceni známkou výborně.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky je možno popřát absolventům mnoho zdaru v dalším studiu a ještě mnoho tak kvalitních výtvarných děl.

Mgr. Jiří Ročák, Gymnázium Valašské Klobouky