Osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka není potřebné představovat. Profesor Masaryk i se svou rodinou rád pobýval v Bystřici pod Hostýnem a Chvalčově a strávil v okolí bájného Hostýna řadu měsíců. To byl mimo jiné jeden z motivů k vybudování naučné stezky nazvané Chodník Masarykových. Ta je vedena z Bystřice pod Hostýnem, prochází přes park Zahájené do Chvalčova, kde stojí domek, ve kterém Masarykovi často pobývali.

Trasa naučné stezky směřuje na vrch Kozinec a vrací se do údolí říčky Bystřičky. Závěr trasy pak vede k chatě Švajgrovka ležící na úbočí Hostýna. To jí místo, kde se T.G. Masaryk setkával s přáteli. Trasa naučné stezky je značena modrým kolečkem, pečuje o ni obec Chvalčov.

V nynějším ročním období doporučujeme zkrácenou, necelých 6 km dlouhou trasu, která, zjednodušeně řečeno, sleduje tok Bystřičky. I tak je výlet doplněný informačními tabulemi zajímavý.

Vyrazíme z centra Bystřice pod Hostýnem od zdejšího zámku (resp. z parkoviště u kostela sv. Jiljí) a vydáme se ulicí Kamenec proti proudu Bystřičky do městského parku Zahájené. Parkem projdeme podle značení naučné stezky (modré kolečko) až k fotbalovému hřišti. Zde naučnou stezku opustíme a pokračujeme po žlutě značené turistické trase. Té se držíme až ke kapli v ulici Dědina, za kterou odbočíme do ulice Pod Dubinou. To jsme zpět na trase naučné stezky, která nás zavede k hotelu Říka na okraji Chvalčova. Zde vstupujeme do lesa a podél toku Bystřičky souběžně se žlutým turistickým značením míříme k rozcestí U revíru. Tady jsme v cíli výletu, máme v nohách cca 5,5 km a můžeme se rozhodnout k návratu pěšky, nebo autobusem – zastávka je nedaleko.

Výlet je veden pro dobře schůdných cestách, zvládnete jej i s většími dětmi. Pro případné pokračování k chatě Švajgrovka se připravte na cca 1,5 km stoupání.

Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy