Gratulovat jí přišli mnozí – děti s rodiči, její sousedé ze Sazovic, bývalé paní ředitelky, učitelky, učitelé a žáčci, kteří dumali, kde to vlastně před 50 lety seděli, a samozřejmě také hosté z řad zřizovatele a Krajského úřadu Zlín, a ředitelé a učitelé okolních škol. Mohli si nejen prohlédnout školu a vystavené fotografie, prezentace, kroniky, hračky a učebnice z minulosti, ale také sami vyzkoušet například řešit některé logické úlohy, nadechnout se atmosféry snoezelenu v MŠ, či si zahrát na melodické zvonky. Nechybělo ani pohoštění v podobě koláčků, frgálů, kávy, míchaných nealko koktejlů, či grilovaných specialit, při kterém mohli všichni návštěvníci na školním dvoře ještě společně posedět a sdílet vzpomínky a dojmy.

Nezbývá než těm, kdo se zasloužili o fungování naší školičky po celou její historii, opravdu ze srdce poděkovat a popřát jí, aby další generace dětí vítala a připravovala do dalšího života s podobnou podporou všech ve stále svěžím a mladistvém duchu.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Sazovice Erika Nováková