Součástí exkurze byl i nácvik praktických dovedností, kdy naši žáci pod vedením středoškoláků zapojovali různé elektrické obvody. Navštívili jsme učebny, dílny, získali informace o motivačních stipendiích, praxi ve firmách, aktivitách pořádaných střední školou v rámci stáží a mezinárodních veletrhů. Zajímalo nás i uplatnění na trhu práce.

Překvapením bylo, že všichni absolventi této střední školy mají možnost pracovat ve svém oboru a značná část studentů je oslovena už během praxe s nabídkou trvalého zaměstnání. Co je ale nejdůležitější? Mít zájem v oboru pracovat. Děkujeme Střední průmyslové škole polytechnické za velmi dobře připravený celodenní program, který přispěl k lepší orientaci ve studijních oborech a u mnohých žáků podpořil výběr budoucí profese.

Miluše Šafářová, Základní škola Fryšták