Také do Domova pro seniory v Luhačovicích přišli členové souboru Malé Zálesí zazpívat, zatancovat, pronést říkání k praménku, který vyvěrá z fontánky na zahradě.

Spojovalo nás jedno přání:

  • Ať se brzy navrátí klidná doba, abychom se mohli bezpečně potkávat, podat si ruku na znamení přátelství…

Poděkování za krásný den patří rovněž všem, kteří přišli a podpořili nás v této složité době osobně i sponzorsky. Všichni přítomní se bavili, zajistili i občerstvení – dětem a klientům zákusky, pro dospělé ještě něco na zahřátí. Společně jsme si zazpívali a povídali si za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Sluníčko po celou dobu hřálo jako na objednávku. Poté se spustil tolik potřebný déšť. Tak věříme, že se nakonec vše v dobré obrátí.

Ing. Bc. Marie Semelová, ředitelka Domova pro seniory v Luhačovicích