Zásadou při restaurování bude snaha o zachování historického charakteru předmětného díla. Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizuje Tomáš Kopčil, diplomovaný specialista v oboru sochařství a restaurování kamene. Celkové náklady jsou 172.892 Kč + DPH. Na realizaci této akce poskytlo dotaci Ministerstvo obrany z programu Zachování a obnova historických hodnot částku ve výši 159.060 Kč.

Místo památníku je na jednom z nejvyšších bodů v obci a je odsud vidět mimo jiné na Hostýn. V nedalekém lese se pak nachází i bunkr partyzánů, který po letošní instalaci směrových šipek bude, stejně jako „Mohyla“, ideálním místem pro turistickou procházku spojenou s připomínkou historie II. sv. války a březnického odboje.

Josef Hutěčka, starosta Březnice