„Paní Jarmilka je člověk, který má životní optimismus vtisknutý ve tváři, i přesto, že hůře slyší a nohy už jí tolik neslouží, ráda je obklopena lidmi a života užívá stále naplno," prozrazuje Hana Svobodová, aktivizační pracovnice domova.

Pozvání na oslavu přijali a svá blahopřání přišli osobně předat také Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, dále Miroslav Adámek, náměstek primátora města Zlín a paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje.

Redakce Zlínského deníku se k blahopřání připojuje a paní Zimmelové přeje pevné zdraví, klid a pohodu do dalších krásných let.

Zuzana Šlúchová, Naděje Zlín