Jednotlivé choreografie pak byly hodnoceny odbornou porotou a konečný výsledek tvořil součet bodů všech porotců.

Kvůli aktuální situaci, kdy není možný osobní trénink, fungují taneční kroužky pouze on-line. Děti tak přišly o možnost účastnit se různých soutěží a přehlídek pódiových skladeb, a proto z možnosti zapojit se alespoň do online soutěže, byli všichni velmi nadšeni. I přes absenci osobního tréninku jsou tanečníci velmi šikovní, o čemž vypovídají i konečné výsledky soutěže. Soutěžící z Disco dance získali 2. a 3. místo, ze Zumby 1. a 3. místo a z MIX dance 1. a 3. místo. Dále bylo dvěma našim soutěžícím ze Zumby uděleno ocenění za nejoriginálnější kostým a soutěžící z MIX dance získal cenu poroty.

Tímto bychom za DDM Sluníčko Otrokovice chtěli poděkovat všem soutěžícím za parádní taneční výkony a jejich rodičům za spolupráci při natáčení krásných videí.

Veronika Pavelková, DDM Sluníčko Otrokovice