S klienty vyrážíme i do terénu, kde společně absolvujeme nácviky nakupování, orientace v prostředí, cestování atd. Pomáháme tak lidem s handicapem na cestě k samostatnosti.

Naděje Otrokovice