Skvělým způsobem, jak žáky motivovat k fyzické aktivitě, jsou sportovní soutěže, které připravuje kolektiv učitelů tělesné výchovy. Do celoškolní soutěže v přeskoku přes švihadlo za 1 minutu se přihlásilo osmdesát žáků!

Rekordmanem se stal žák sedmého ročníku se 190 přeskoky za minutu, tzn. více než třemi přeskoky za sekundu. „Byla to zábava“, slyšeli jsme od našich žáků. Bylo to nejen dobré odreagování se, ale také skvělý trénink pro srdce, nohy a koordinaci pohybu. Podobnou soutěž určitě zopakujeme

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová