A ještě větší, když jedna ze „zahradnic" řekla: „Jsme doma! Rozumíte mně, jsme jako doma." 

Jana Škývarová, Naděje Zlín