PRAVIDLA PROVOZU

1) Provoz bude probíhat bez možnosti využití šaten a sociálního zařízení! Na žádost v akutních případech bude u obsluhy klíč od WC.

2) Maximální počet cvičenců je stanoven na 9 osob v danou hodinu, a to pouze po předchozím objednání. To bude možné během první návštěvy. Návštěvníkům škol doporučujeme dopolední provoz, aby odpoledne mohli přicházet pracující.

3) Maximální doba cvičení bude 60 minut.

4) Cvičení je možné pouze s rouškou nebo jinak zakrytými ústy a nosem.

5) Každý návštěvník musí mít vlastní čistý ručník pro cvičení na strojích a taktéž vždy nejlépe plátěné celoprstové rukavice s protiskluznou úpravou na dlaních (vždy nově vyprané), případně jednorázové rukavice. Bez ručníku nebo rukavic nebude cvičení možné.

6) Z důvodu uzamčení šaten přijde cvičenec již oblečen do sportovního oblečení, u vstupu bude lavička na přezouvání. Je zakázáno jakékoliv vnášení tašek a jiných předmětů do prostor posilovny a DDM. V současném stavu neručíme za jakékoliv ztráty a je to i z důvodu hygienického.

7) Není dovoleno jakékoliv shlukování před, během a po cvičení v prostorách DDM. Vždy po cvičení okamžitě opusťte budovu.

8) Prosíme, abyste respektovaly daná nařízení.

Provozní doba

Pondělí - pátek: 9.30 - 11.30 a 14 - 19 hodin 

Sobota a neděle – ZAVŘENO

Informace a dotazy na tel.:739 030 002, Mgr. Michal Láník, ředitel DDM Valašské Klobouky

Michal Láník, ředitel Domu děti a mládeže Valašské Klobouky