17. listopad 1939 ukázal, že se český národ nacistům nepodrobí a budou to mít s námi velmi těžké. Uzavření všech českých vysokých škol a poprava studentských vůdců spojená s uvězněním řady studentů v koncentračních táborech dokonce vedly k tomu, že 17. listopad uznal svět jako Mezinárodní den studentstva, a to jako jediný mezinárodní den s původem v naší vlasti.

17. listopad 1989 je s rokem 1939 úzce spjat. Po padesáti letech vzpomínka na rok 1939 přerostla v otevřený protest proti upadajícímu komunistickému režimu. Důležitost tohoto dne si uvědomují i děti ze Základní školy Komenského I ve Zlíně. „Studenti bojovali za mír a proti násilí. To bylo správné, jinak bychom stále žili v komunistickém režimu,“ vysvětluje jedenáctiletá Kateřina Kosečková.

Žáci v naší škole se rádi učí, a proto jim nabízíme škálu možností, jak informace získávat. I proto se v naší škole každoročně pořádá projekt k 17. listopadu, který je nedílnou součástí výuky a napomáhá pochopit tohle náročné téma. Cílem projektu bylo prohloubit vztah žáků k moderním dějinám našeho státu, zejména k významu státních svátků jako takových. Žáci se z různých zdrojů (knih, internetu, videí, rozhovorů v rodinách) dozvěděli podstatné informace o příčinách, průběhu a důsledcích 17. listopadů 1939 a 1989. I přes obtížnost tématu se žáci 1. stupně pokusili tuto událost zaznamenat pomocí různých výtvarných projektů.

Práce žáků jsou vystaveny v prostorách školy mezi 1. a 2. patrem od 15. listopadu až do 1. prosince. Přijít podívat se mohou jak rodiče, tak i široká veřejnost.

Mgr. Michaela Pospíšilová, Základní škola Komenského I ve Zlíně