Je pro ně připraveno množství úkolů zaměřených na rozvoj smyslového vnímání, početních představ, schopnost koncentrace, grafomotoriky, vyjadřovacích schopností…

Chceme jim takto usnadnit přechod z mateřské do základní školy.

Marie Zapletalová, ZŠ a MŠ Tečovice